Despre Proiect

Susținerea și Motivarea Antreprenorilor Responsabili și Talentați - SMART Start Up este un proiect integrat de susținere a înființării de intreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din Regiunea Vest în domeniul științelor exacte, cu accent pe IT.
Proiectul propune formare antreprenorială la nivelul Regiunii Vest a 330 de persoane; stagii de practică în intreprinderi pentru 52 de persoane a căror planuri de afaceri au fost selectate spre finanțare; finanțare a 52 planuri de afaceri; servicii personalizate de consiliere, consultanță și mentorat pentru cele 52 de afaceri finanțate precum și monitorizare dezvoltării afacerilor finanțate).
Proiectul Susținerea și Motivarea Antreprenorilor Responsabili și Talentați - SMART Start Up este co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană și este implementat de către Universitatea de Vest din Timișoara în parteneriat cu S.C. Interlog COM S.R.L.

Proiectul în cifre:
> Valoare totală proiect: 12.903.549,41 lei
> Finanțare nerambursabilă: 12.772.908,97 lei
> Perioada de implementare: 11.01.2018 – 10.01.2021 (36 luni)
> Nr. de locuri de muncă nou-înființate: minimum 104
> Nr. de persoane care beneficiază de formare antreprenorială: 330
> Întreprinderi finanțate: 52