Conditii de eligibilitate


Persoanele care doresc să se înscrie trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a. Intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban, în Regiunea Vest a României;
b. Au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban in Regiunea de Vest, a Romaniei.
c. Nu beneficiază sau nu a beneficiat de finanţare prin alte proiecte pentru servicii de antreprenoriat;
d. Nivel de studii - minim liceu cu examen de bacalaureat;
e. Nu au beneficiat de subvenții pentru finanțarea unei afaceri proprii, ajutor de minimis;
f. Vor avea disponibilitatea de a participa la activitatea programului de formare antreprenorială pentru care au fost selectate;
g. Nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi;
h. Urmează/au urmat studii în domeniul științelor exacte, activează/au activat în domeniul științelor exacte.     
Prin științe exacte, în cadrul acestui proiect ne vom referi la abilități STEM: Abilitățile STEM sunt definite ca acele abilități "de așteptat să fie deținute de către persoane cu o diplomă de nivel terțiar de învățământ în materie de știință, tehnologie, inginerie și matematică”. Aceste competențe includ "numeraritatea și abilitatea de a genera, înțelege și analiza date empirice, inclusiv analize critice; o înțelegere a principiilor științifice și matematice; abilitatea de a aplica o evaluare sistematică și critică a problemelor complexe, cu accent pe rezolvarea lor și aplicarea cunoștințelor teoretice ale subiectului la problemele practice; capacitatea de a comunica aspecte științifice părților interesate și altora; ingeniozitate, raționament logic și inteligență practică.
Științele-nucleu STEM includ: Matematică; Chimie; Informatică; Biologie; Fizică; Arhitectură; Mecanică; Electrică; Electronică; Inginerie civilă și generală.
Pentru mai multe detalii privind abilitățile STEM, vă rugăm să consultați:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/sites/default/files/EUSP_AH_STEM_0.pdf

i. Vor fi motivate pentru implicare în activitățile proiectului.

!!! Din cadrul grupului țintă nu pot face parte tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.

Grupul țintă al proiectului va fi format din 330 de persoane fizice, dintre care:
• 100 persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai intreprinderilor individuale și membrii intreprinderilor familiale), cu resedința sau domiciliul în Regiunea Vest.
• 230 șomeri și persoane inactive (studenți, persoane casnice) cu resedința sau domiciliul în Regiunea Vest și intentionează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban din Regiunea Vest.

Grupul țintă al proiectului va fi selectat din toate cele 4 județe ale Regiunii de Vest:
• Județul Timiș;
• Județul Arad;
• Județul Hunedoara;
• Județul Caraș-Severin.
Minim 20 de persoane vor fi selectate din fiecare județ al Regiunii Vest.