Obiectivul general al proiectului în reprezintă dezvoltarea unui program integrat de susținere a înființării de intreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din Regiunea Vest în domeniul științelor exacte, cu accent pe IT, care vor promova utilizarea soluțiilor TIC adecvate, a inovării sociale și a dezvoltării durabile destinate creării a minim 104 de locuri de muncă.

Obiective Specifice
• Ob. sp. 1: Creșterea nivelului de informare și conștientizare a 600 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și doresc să înființeze o afacere) asupra oportunităților de formare antreprenorială la nivelul Regiunii Vest, stagii de practică în intreprinderi, finanțare planuri de afaceri, servicii personalizate de consiliere, consultanță și mentorat în vederea implementării planurilor de afaceri, monitorizare funcționare și dezvoltare afaceri finanțate.
• Ob. sp. 2: Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 330 de persoane fizice ce intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în zona urbană, din Regiunea de Vest, prin participarea la formare profesională în domeniul antreprenoriatului.
• Ob. sp. 3: Selectarea și subvenționarea a 52 de planuri de afaceri în vederea înființării și demarării de intreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din Regiunea de Vest.
• Ob. sp. 4: Funcționarea și dezvoltarea a 52 de intreprinderi în Regiunea de Vest în domeniul științelor exacte, preponderent IT, precum și intreprinderi care vor promova cercetarea, sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovarea sociala, utilizarea și calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări, care vor genera minim 104 locuri de muncă.
• 104 Locuri de muncă create și existente urmare a sprijinului primit de șomeri&inactivi/persoane angajate la 6 luni dupa terminarea sprijinului
• 52 IMM-uri create și funcționale la 6 luni după terminarea sprijinului
• 330 Persoane care beneficiază de sprijin
• 600 de persoane fizice vor fi informate cu privire la oportunitățile de formare antreprenorială la nivelul Regiunii Vest, rolul stagiilor de practică în intreprinderi, finanțare planuri de afaceri, servicii personalizate de consiliere, consultanță și mentorat în vederea implementării planurilor de afaceri, monitorizare funcționare și dezvoltare afaceri finanțate.
• 12 evenimente de promovare a proiectului derulate în toate județele Regiunii Vest
• 330 de persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în zona urbană, din Regiunea Vest vor fi formate și certificate în domeniul antreprenoriatului.
• 52 planuri de afaceri subvenționate, în vederea înființării de intreprinderi cu profil nonagricol (în special în domeniul IT) în zona urbană a Regiunii Vest ce contribuie la creșterea ratei de ocupare în regiune. Subvenția acordată este de maxim 156.000,00 lei/firmă.
• 52 de participanți ale căror planuri de afaceri au fost selectate spre finanțare, la stagii de practică.
• 52 de beneficiari ale căror planuri de afaceri au fost selectate spre finanțare vor beneficia de servicii personalizate de consiliere/consultanță/mentorat.
• 104 locuri de muncă durabile create în cadrul afacerilor finanțate.
• 104 de vizite de monitorizare derulate la sediile intreprinderilor inființate.
• 1 conferință de antreprenoriat tech.
• 1 târg de match-making.
• 1 gală a start-up- urilor înființate.
• 12 premii acordate start-up- urilor înființate.
• 1 Centru de Informare și Help-Desk pentru Antreprenoriat înființat.
• 8 parteneriate cu centre care pot veni în sprijinul afacerilor ce urmează a fi finanțate prin intermediul proiectului, clustere și hub-uri din Regiunea de Vest.
• 1 Workshop de prezentare a rezultatelor analizei mediului de afaceri.